מכללה אקדמית הדסה

             Moodle - אתרי הקורסים

________________________________

ניתן להוריד אפליקציית  Moodle Mobile ב google play  וב App Store

ברישום, כתובת האתר :   http://mowgli.hadassah.ac.il

שם משתמש וסיסמה כפי שמופיע במערכת מידע אישי – 'אורביט'

בהצלחה, אהרן חמילבסקי

aharon@hadassah.ac.il